dot dot
dot
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรเลยครับ
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00 บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot

dot


เพิ่มเพื่อน
วันนี้ คุณมี คลับการ์ด Mr_X หรือยัง คลิ๊กเลย! ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่ม ชมรม Rabbit Rider
สมัคร ฟรี !
ReadyPlanet Twitterแจ้ง โอนกรรมสิทธิ์ รถยนต์ , จยย.

เอกสารที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์รถ

  1. แบบฟอร์มใบคำขอโอน ของกรมการขนส่งทางบก ในแบบฟอร์ม จะมีช่องให้เจ้าของเดิม เซ็นต์ ชื่อ ตรงช่อง ผู้โอน 1 ช่อง และ ให้เจ้าของใหม่ เซ็นชื่อ ตรงช่อง ผู้รับโอน จำนวน 2 ช่อง
  2. สำเนา บัตรประชาชน (เจ้าของรถคนเดิม และ บัตรประชาชนของเจ้าของรถคนใหม่) พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนา ทะเบียนบ้าน (เจ้าของรถคนเดิม และ บัตรประชาชนของเจ้าของรถคนใหม่) พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หากไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ไม่ต้องใช้ก้อได้
  4. หนังสือมอบอำนาจ (เจ้าของรถคนเดิม และ บัตรประชาชนของเจ้าของรถคนใหม่) พร้อมเซ็นชื่อในช่องผู้มอบอำนาจ ฝ่ายละ 1 ใบ
  5. นำรถเข้าตรวจสภาพที่ สำนักงานขนส่ง
 
หมายเหตุ    : หากเป็นรถต่างจังหวัด ให้เพิ่มเอกสาร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน จากเจ้าของเดิม รวมถึงหนังสือมอบอำนาจ เพิ่มอีก 1 ชุดด้วย เพื่อดำเนินการทำเรื่องย้ายปลายทางก่อน
 
        :1.: หากมีการ เปลี่ยนสี  ให้เพิ่มเอกสารดังนี้
        *.* ใบเสร็จค่าทำสี เปลี่ยนสี 1 ใบ (วันที่ออกใบเสร็จต้องไม่เกิน 15 วัน หากเกินจะต้องเสียค่าปรับเพิ่ม 200-บาท)และนำรถไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง
 
        :2.: หากมีการ เปลี่ยนเครื่อง  ให้เพิ่มเอกสารดังนี้
        *.* ใบคุมเครื่องยนต์ จากร้านค้าที่ซื้อมา และนำรถไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง
*.*.*. แต่ถ้าหากเป็นเครื่องที่ได้มาจากรถคันอื่น ใช้เอกสารเพิ่มดังนี้
                        ++++ สัญญาซื้อขาย เครื่องยนต์
                        ++++ สำเนาทะเบียนรถของคันที่ไปซื้อเครื่องมา ถ่ายเอกสารในเล่มทะเบียน ที่มีชื่อเจ้าของล่าสุด และ หน้ารายการบันทึกเจ้าหน้าที่ (หน้า 18) สำเนา บัตรประชน+ทะเบียนบ้านของเจ้าของรถคันที่ซื้อเครื่องมา และ นำรถไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง
หมายเหตุ : รถคันที่ขายเครื่องให้จะต้องดำเนินการแจ้งเปลี่ยนเครื่องกับกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถใช้เอกสารตามข้างต้นในการแจ้งเปลี่ยนเครื่องได้หรือไม่ก้อต้องแจ้งหยุดใช้รถคันดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนจึงจะซื้อขายกันได้และ ใบเสร็จที่ซื้อเครื่องจะต้องเป็นชื่อของเจ้าของรถคนเดิมหรือคนใหม่เท่านั้น หากไม่ใช่ จะต้องทำหนังสือสัญญาซื้อขายเครื่องยนต์เพิ่มพร้อมแนบเอกสารของคนที่มีชื่อในใบเสร็จมาด้วย
 
        :3.: หากมีการแจ้งติดตั้ง แก็ส LPG , NGVหรือ CNGให้เพิ่มเอกสารดังนี้
                        ++++ ติดแก็ส LPG กรณีถังแก็ส ผลิต ในปี 08 คือที่ตัวถังมีหมายเลข ปี 08 ลงไป ใช้เอกสารเพิ่ม แค่ใบวิศวรับรองถังแก็ส เพิ่มอีก 1 ใบ และ นำรถไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง
                  ++++ ติดแก็ส LPG กรณีถังแก็สผลิตในปี 09 คือที่ตัวถังมีหมายเลข ปี 08 ขึ้นไป ใช้เอกสารเพิ่ม แค่ใบวิศวรับรองถังแก็ส และ ใบรับรองการติดตั้งจากกอู่มารตฐาน เพิ่มอีก 1 ใบด้วยและ นำรถไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง
                        ++++ ติดแก็ส NGV หรือ CNG จะต้องมี ใบวิศวรับรองถังแก็ส+ใบรับรองการติตั้งจากอู่มาตฐาน พร้อมรายการอุปกรณ์ถังแก็สที่ทำการติดตั้งและ นำรถไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง
 
:4.: หากมีการแจ้งติดตั้ง แทรง , แผงข้างกระบะ , โครงหลังคาให้เพิ่มเอกสารดังนี้
++ ใบเสร็จ ทำแทรง หรือ แผงข้าง หากไม่มีใบเสร็จให้ อนุโลม ทำการบันทึกถ้อยคำแทนใบเสร็จได้และ นำรถไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง
 
:5.: หากมีการแจ้งติดตั้ง เพลาลอย , ดัดแปลงดิสเบรก , บอดี้รถใหม่  ให้เพิ่มเอกสารดังนี้
++ ใบเสร็จ ค่าอะไหล่ ค่าแรง ที่มีการเสียภาษีที่ถูกต้อง มี VAT หรือไม่มีก้อได้ แต่ต้องมีชื่อร้านค้า หรือ อู่ซ่อม ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีด้วย
++ ใบวิศวกรรับรองความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยของรถที่มีการดัดแปลง และ นำรถไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง
 
:6.: หากเล่มคู่มือสูญหาย เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสูญหาย แผ่นป้ายทะเบียนสูญหาย หรือ ชำรุด
++ ใบแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ++
++ บัตรประชาชน ตัวจริง ++
 
วิธีจัดเตรียมเอกสาร และ จัดเรียงเอกสาร
1. โอนรถ
1.1* เล่มทะเบียน
1.2* ใบโอน
1.3* สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของเดิม
1.4* สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของเดิม
1.5* สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของใหม่
1.6* สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของใหม่
1.7* ใบมอบอำนาจ เจ้าของเดิม
1.8* ใบมอบอำนาจ เจ้าของใหม่
1.9* บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
1.10* นำรถไปตรวจสภาพ
(หากต่อภาษีให้ แจ้งขนส่งเพื่อออกใบตรวจสภาพต่อภาษี และ เราก้อแนบหาง พรบ. ด้วย ต่อจากรายการที่ 2)
 
2. แจ้งย้าย + โอนรถ ( เอกสาร จะต้องจัดเป็น 2 ชุด ทำขั้นตอนแจ้งย้ายออกก่อน )
                ขั้นตอนที่ 1        (ตรวจดู วันที่ภาษีขาด หากไม่ถึง 3 เดือน ให้ทำการต่อภาษี ก่อน ค่อยทำย้ายออก)
2.1* ใบคำขออื่น (ให้เขียนว่า ...ขอแจ้งย้ายปลายทางรถหมายเลขทะเบียน ............จังหวัด........ออกมาใช้งานที่จังหวัด...............
                2.2* สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของเดิม
                2.3* สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของเดิม
                2.4* ใบมอบอำนาจ เจ้าของเดิม
                2.5* บัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ
                ขั้นตอนที่ 2
2.1* ใบคำขออื่น (ให้เขียนว่า ...ขอย้ายรถหมายเลขทะเบียน ............จังหวัด........เข้ามาใช้งานที่จังหวัด...............
                2.2* ใบโอน
2.3* สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเดิม
                2.4* สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของเดิม
2.5* สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของใหม่
2.6* สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของใหม่
2.7* ใบมอบอำนาจ เจ้าของเดิม
2.8* ใบมอบอำนาจ เจ้าของใหม่
2.9* บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
2.10* นำรถไปตรวจสภาพ
(หากต่อภาษีให้ แจ้งขนส่งเพื่อออกใบตรวจสภาพต่อภาษี และ เราก้อแนบหาง พรบ. ด้วย ต่อจากรายการที่ 2)
               
                3. แจ้งใช้แก็ส LPG , NGV , CNG
                        3.1* ใบคำขอแก้ไขรายการอื่นๆ
                                3.2* ใบรับรองวิศวแก็ส
                        3.3* ใบเปรียบเทียบปรับ (กรณี ถังแก็ส ผลิตในปี 08 หรือ ออกใบรับรองวิศว นานเกิน 15 วัน)
                3.4* สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของรถ
                3.5* สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของรถ
                3.6* ใบมอบอำนาจ เจ้าของรถ
                3.7* บัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ
            3.8* นำรถไปตรวจสภาพ
(หากต่อภาษีให้ แจ้งขนส่งเพื่อออกใบตรวจสภาพต่อภาษี และ เราก้อแนบหาง พรบ. ด้วย ต่อจากรายการที่ 2)
 
 
4. แจ้งเปลี่ยนเครื่อง
                        4.1* ใบคำขอแก้ไขรายการอื่นๆ
                                4.2* ใบคุมเครื่อง หรือ เอกสารการซื้อขายเครื่อง
                        4.3* สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของรถ
                4.4* สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของรถ
                4.5* ใบมอบอำนาจ เจ้าของรถ
                4.6* บัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ          
            4.7* นำรถไปตรวจสภาพ
(หากต่อภาษีให้ แจ้งขนส่งเพื่อออกใบตรวจสภาพต่อภาษี และ เราก้อแนบหาง พรบ. ด้วย ต่อจากรายการที่ 2)
 
 
5. แจ้งเปลี่ยน สี
                        5.1* ใบคำขอแก้ไขรายการอื่นๆ
                                5.2* ใบเสร็จ ค่าแรงทำสี
                        5.3* ใบเปรียบเทียบปรับ (กรณี ใบเสร็จออกนานเกิน 15 วัน)
                        5.4* สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของรถ
                5.5* สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของรถ
                5.6* ใบมอบอำนาจ เจ้าของรถ
                5.7* บัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ          
            5.8* นำรถไปตรวจสภาพ
(หากต่อภาษีให้ แจ้งขนส่งเพื่อออกใบตรวจสภาพต่อภาษี และ เราก้อแนบหาง พรบ. ด้วย ต่อจากรายการที่ 2)
 
 
6. แจ้งใช้  แทรง  แผงข้างกะบะ  หรือ โครงหลังคา
                        6.1* ใบคำขอแก้ไขรายการอื่นๆ
                                6.2* ใบบันทึกถ้อยคำ
                        6.3* สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของรถ
                6.4* สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของรถ
                6.5* ใบมอบอำนาจ เจ้าของรถ
                6.6* บัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ          
            6.7* นำรถไปตรวจสภาพ
(หากต่อภาษีให้ แจ้งขนส่งเพื่อออกใบตรวจสภาพต่อภาษี และ เราก้อแนบหาง พรบ. ด้วย ต่อจากรายการที่ 2)
 
 
7. แจ้งย้ายออก + แจ้งย้ายเข้า ( เอกสาร จะต้องจัดเป็น 2 ชุด ทำขั้นตอนแจ้งย้ายออกก่อน )
                ขั้นตอนที่ 1            (ตรวจดู วันที่ภาษีขาด หากไม่ถึง 3 เดือน ให้ทำการต่อภาษี ก่อน ค่อยทำย้ายออก)
7.1* ใบคำขออื่น (ให้เขียนว่า ...ขอแจ้งย้ายปลายทางรถหมายเลขทะเบียน ............จังหวัด........ออกมาใช้งานที่จังหวัด...............
                7.2* สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของรถ
                7.3* สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของรถ
                7.4* ใบมอบอำนาจ เจ้าของรถ
                7.5* บัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ
 
ขั้นตอนที่ 2
7.1* ใบคำขออื่น (ให้เขียนว่า ...ขอย้ายรถหมายเลขทะเบียน ............จังหวัด........เข้ามาใช้งานที่จังหวัด...............
                7.3* สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
                7.4* สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ
7.8* ใบมอบอำนาจ เจ้าของรถ
7.9* บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
7.10* นำรถไปตรวจสภาพ
 
                8. แจ้งใส่ เพลาลอย  ใส่ดิสเบรก หรือ แจ้งเปลี่ยนคัสซี หรือ บอดี้รถ
                        8.1* ใบคำขอแก้ไขรายการอื่นๆ
                        8.2* ใบเสร็จค่าแรง ค่าอะไหล่
                                8.3* ใบรับรองวิศวกร รับรองความมั่นคงแข็งแรงของรถ
                        8.4* ใบเปรียบเทียบปรับ (กรณี ออกใบเสร็จนานเกินกว่า 15 วัน)
                8.5* สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของรถ
                8.6* สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของรถ
                8.7* ใบมอบอำนาจ เจ้าของรถ
                8.8* บัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ
            8.9* นำรถไปตรวจสภาพ
(หากต่อภาษีให้ แจ้งขนส่งเพื่อออกใบตรวจสภาพต่อภาษี และ เราก้อแนบหาง พรบ. ด้วย ต่อจากรายการที่ 2)
 
 
                9. ขอคัดเล่มใหม่ สูญหาย ป้ายวงกลมสูญหาย ป้ายท้ายสูญหาย
                            9.1* ใบคำขออื่นๆ
                        9.2* ใบแจ้งความเอกสารหาย ( หากแค่ชำรุด มีซาก ไม่ต้องแจ้งความ )
                                9.3* สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของรถ
                        9.4* สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของรถ
                9.5* ใบมอบอำนาจ เจ้าของรถ
                9.6* บัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ ( หากแค่ชำรุด มีซาก ไม่ต้อง ใช้บัตรประชาชนตัวจริง )
(ตรวจดู วันที่ภาษีขาด หากขาดแล้วและรถเข้าข่ายตรวจสภาพ ตรอ. ให้ทำการขอสำเนามา ตรวจสภาพ เพื่อแนบใบตรวจไปด้วย)
               
 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.